Påmeldingsfristen utsettes til 10.desember

Lillehammer Cup har så langt hatt god påmelding og i noen klasser er det langt flere lag enn vi forventet. Samtidig ser vi at det i noen klasser er færre lag enn vi kunne ønske oss, særlig gjelder dette yngre årsklasser og stjernelag (lag for spillere med funksjonsnedsettelse). Vi tror en langvarig Covid-periode har påvirket både enkeltspillere og klubber på en slik måte at det blir vanskeligere å stille lag. 

På bakgrunn av dette velger vi å gi klubber noe lengre tid til å samle spillere og melde seg på. Fristen forlenges til 10. desember 23:59.  

Vi minner om at alle lag som melder seg på må være registrert som klubb i NFF og at alle spillere må være registrert som spillere i den aktuelle klubb.
Fristen for å bestille deltagerkort er som før 15 desember.
Frister vil ikke bli ytterligere forlenget da vi trenger tiden fra 10 desember til 21 januar til å forberede turneringen.