Tusen takk for innsatsen

Da er det gått en uke siden Bambusa Cup Lillehammer 2024, og vi benytter anledningen til å takke alle som ga av sin tid for å skape minnerike opplevelser for både lokale og tilreisende lag.

Det blir ikke turnering sånn helt uten videre, og Lillehammer FK vil på vegne av Bambusa Cup Lillehammer takke alle som la ned timer i følge med årets turnering. Vi opplevde et klart sterkere engasjement i år enn tilfellet var i fjor, og vi takker for den positivitet som vi møtes med. Uten engasjerte foresatte og andre ressurspersoner kunne vi ikke ha gjennomført en turnering i et slikt omfang. 

Ca. 3 500 spillere fordelt på ca. 330 lag spilte nærmere 800 kamper i ulike arenaer. Det gjør turneringen til en av de største i Norge i sitt slag, og dette viser hva det er mulig å få til, når mange personer trekker i samme retning. 

Vi ønsker riktig god fotballsøndag, og på gjensyn i 2025. Sammen gjør vi Lillehammer til et godt sted å være! 

Web.