PRISER FOR LAGSPÅMELDING

Klasse

Påmeldingsavgift


G/J8 og G/J9

550 kr.


G/J10 og G/J11

1650 kr. 


G/J12

2300 kr. 


G/J13, G/J14, G/J15, G16 og J17

2550 kr.


G/J19

2875 kr.


Stjernelag

1100 kr. 


Alle lagsavgifter inkluderer transport til laget.

Påmeldingsfrist 15. desember.

Ved avlysning utbetales full refusjon (eks transaksjonskostnad).

For info om avmelding og refusjon - se Påmeldingsvilkår