PRISER FOR PÅMELDING AV LAG

Klasse

Påmeldingsavgift


G/J8 og G/J9

525 kr.


G/J10 og G/J11

1575 kr. 


G/J12

2200 kr. 


G/J13, G/J14, G/J15, G16 og J17

2450 kr.


G/J19

2750 kr.


Stjernelag

1050 kr. 


Alle lagsavgifter inkluderer transport til laget.

Påmeldingsfrist 11.desember.

Ved avlysning utbetales full refusjon (eks transaksjonskostnad).

For info om avmelding og refusjon - se Påmeldingsvilkår