Bambusa Cup Lillehammer er opptatt av miljøavtrykket og vil i 2024, som i 2023, ha shuttlebuss mellom overnattingssteder og spillesteder. Det er altså mulig å komme til Lillehammer med offentlig transport uten å ha med seg privatbiler for transport mellom spillesteder.

Ved behov for transport ut over oppsatte bussruter eller ved andre spørsmål rundt transport, ta kontakt med:
Bjørn Ekren på telefon 901 87 240.

Transportplan Bambusacup Lillehammer .

Bambusacup Lillehammer tilbyr følgende bussruter for deltagere/trenere, betalende publikum og funksjonærer. Alle må kunne identifisere seg med korrekt armbånd.

Ved fulle busser har spillere/trenere og funksjonærer prioritet foran publikum.

Bussholdeplasser er merket med A-4 størrelse skilt.

Vær ute i god tid da bussene tidvis vil være påvirket av øvrig trafikk.

Busser er merket i fronten med Bambusacup Lillehammer.

Bussruter, rutetider og stoppesteder.

Rute 1 – Sentrumsruta.

Rute:

Håkons Hall – Nordseterveien – Stopp i Tomtegata ved Lillehammer Elektro – Stopp ved Skysstasjonen (Holdeplass for turbusser) – Kirkegata – Hamarvegen - Stopp i Åsmarkvegen sør for Skogenhallen (ved kjettingplassen) - Fredrik Colletts veg - Messenlivegen – Anders Sandvigsgate – kantstopp ved Lillehammer Videregående Sør – Nordseterveien – Håkons Hall.

Rutetider:

Avgang Håkons Hall: hver hele og halve time.

Tomtegata ved Lillehammer Elektro + 4 min.

Lillehammer Skysstasjon + 7 min.

Skogenhallen + 15 min.

Lillehammer videregående skole + 22 min.

Første og siste avgang:

Avganger lørdag: Første fra Håkons Hall 06:30. Siste fra Håkons Hall 22:30. 

Avganger søndag: Første fra Håkons Hall 06:30. Siste fra Håkons Hall 18:30.


Rute 2 – Gausdalsruta.

Avgang fra Håkons Hall hver time (hele time), eks. kl. 07.00, 08.00, 09.00 osv. 

Avgang fra Gausdal Arena hver time (halve time), eks. kl. 07.30, 08.30, 09.30 osv.  

Bussen har avgang en gang i timen fra hvert sted. Bussen kjører i skyttel mellom Håkons Hall og Gausdal. 

Rute:

Håkons Hall – Sigrid Undsets vei – Stopp nord for Kiwi overfor Smestad U-skole i begge retninger – Stopp ved Jorekstad (langs Gausdalsveien) i begge retninger – Gausdal Arena – Retur.

Rutetider:

Kiwi ved Smestad + 4 min.

Jorekstad + 9 min.

Første og siste avgang:

Avganger lørdag: Første fra Håkons Hall 07:00. Siste fra Gausdal 21:30.

Avganger søndag: Første fra Håkons Hall 07:00 Siste fra Gausdal 15:30.

Særskilte behov.

For spesielle transportbehov som ikke kan løses av rutebussene kan transportsjef Bjørn Ekren (mobil 901 87 240) kontaktes. Det understrekes at de som bor/spiller på Nordre Ål og de som bor på Lillehammer læringssenter forutsettes å gå til Håkons Hall. De som bor på Hammartun skole går til Lillehammer skysstasjon

Parkering

Bambusa Cup Lillehammer har ingen avtaler med eiere av noen parkeringer og den enkelte må forholde seg til gjeldene parkeringsbestemmelser på stedet. Ved parkering som hindrer offentlig kommunikasjon, utrykningskjøretøy eller Bambusa Cup sine rutebusser kan bilen bli fjernet for eiers regning og risiko.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det IKKE skal parkeres i rundkjøring nord av Håkons Hall. Da dette er Bambusa Cup Lillehammer sin holdeplass for rutebusser.