Bambusa Cup Lillehammer er opptatt av miljøavtrykket og vil i 2023, som i 2020, ha shuttlebuss mellom overnattingssteder og spillesteder. Det er altså mulig å komme til Lillehammer med offentlig kommunikasjon uten å ha med seg privatbiler for transport mellom spillesteder.

 

Bussruter og busstider vil bli publisert senere.