Vi tilbyr overnatting på skoler. Overnatting inngår i A-kort og B-kort.

Bestilling av deltakerkort gjøres ved påmelding av lag og må senest betales 15. desember.

VIKTIG INFORMASJON TIL OVERNATTENDE LAG UNDER TURNERINGEN:

Det benyttes skoler sentralt i Lillehammer og det vil være gangavstand til arenaer eller arrangørens busstilbud.

Vakthold/åpningstid skole:
Skolene vil være bemannet med vakt hele døgnet. Utgangsdør låses kl. 24.00 fredag og lørdag. Åpnes kl. 06:30 om morgenen.

Skoler vil være tilgjengelig fra kl. 17.00 fredag. 

Alle lag skal være ute av skolen innen kl. 13.00 søndag.

Frokost:
Frokost serveres i kantineområde v/hovedinngangsdør fra kl. 06.00-09.30 lørdag og søndag. NB! Det er ikke anledning til å smøre matpakke!

De som skulle ønske lunsj, må velge A-kort. Det er ikke anledning til å bestille lunsj eller middag under turneringen. Dette skyldes arrangørens behov for å bestille riktig mengde mat og redusere matsvinn. 

Brannvakt:
Nattevakt vil gå brannvakt, men ledere for hvert lag har ansvar for å sjekke at alt er rolig gjennom natta. Viktig at alle ledere har identifisert nærmeste rømningsvei ift sitt klasserom og informert sine spillere så snart som mulig etter ankomst skole.

Utsjekking:
Hovedregel: klasserommene skal forlates i samme stand som ved ankomst. Søppel skal fjernes og settes på anvist sted. Vi ber alle ledere om å minne spillerne sine på å fjerne personlige eiendeler fra garderober/dusjer. Det skal IKKE ligge igjen personlige eiendeler.

Arrangøren vil foreta utsjekk sammen med ansvarlig leder for hvert lag.