Om dere har en protest under turneringen, må denne meldes inn innen 15 minutter etter kampslutt via skjema som ligger i banesekretariatet. Skjema leveres til juryen. 
Ved protest i andre haller enn Håkons Hall og Eidsiva Arena, ring protestansvarlig og send bilde av skjema til telefonnummer xx. Skjema leveres så til banesekretariat. 
(Viktig at protestansvarlig ringes, for å sikre at protesten mottas). 

Ved en protest må 500,- kroner innbetales i protestgebyr, og vil bli tilbakebetalt hvis protesten blir tatt til følge. 
Vippsnummer: 

*med forbehold om endringer

Juryen

Juryleder - Freddy Jensen (ingen klubbtilknytning)

Jurymedlem - Erik Huuse (Lillehammer FK)

Jurymedlem - Jens Fløtre (Lillehammer KFK)

Jurymedlem - 

Skjema legges ut her før turneringen.