Om dere har en protest under turneringen, må denne meldes inn innen 15 minutter etter kampslutt via skjema som ligger i banesekretariatet. Skjema leveres til juryen. 
Ved protest i andre haller enn Håkons Hall og Eidsiva Arena, ring protestansvarlig og send bilde av skjema til telefonnummer 982 07 231. Skjema leveres så til banesekretariat. 
(Viktig at protestansvarlig ringes, for å sikre at protesten mottas). 

Ved en protest må kr 750 innbetales i protestgebyr, og vil bli tilbakebetalt hvis protesten blir tatt til følge. 
Vippsnummer: 982 07 231

Juryen

Juryleder - Freddy Jensen (ingen klubbtilknytning)

Jurymedlem - Erik Huuse (Lillehammer FK)

Jurymedlem - Jens Fløtre (Lillehammer KFK)

Jurymedlem - Henrik Foss Eliassen (Dommeransvarlig)

Link til protestskjema: protestskjema_pdf.