REGLER FOR ALLE KLASSER

*Se egne regler for 3v3 nederst på siden. 

1. Hvert lag kan bestå av maksimalt 12 spillere. 5 spillere, inklusive målvakt, kan være på banen samtidig. Innbytte skal foregå ved midtbanen og kan finne sted når som helst under kampen. Kun spillere som skal spille den aktuelle kamp og 2 trenere til det aktuelle lag kan oppholde seg ved eller i umiddelbar nærhet av innbytterbenken.

Alle lag må tilhøre klubber som er registrert hos Norges Fotballforbund (NFF). Alle spillere må være registrert som spillere i den aktuelle klubben som stiller lag.

2. Spillere kan kun delta på 1 lag i løpet av turneringen, unntak fra dette er keepere, se punkt 3.

3. Målvakter kan delta som målvakt på to lag i turneringen. En målvakt på et lag kan også være utespiller på et annet. Forutsetning er at vedkommende er meldt inn på aktuelle spillelister.

4. Spillelister skal leveres innen 10. januar. Spillelister kan endres inntil fredagen cupen starter kl. 17:00. Spillelister skal inneholde spillerens navn, fødselsdato og draktnummer. I tillegg skal listen inneholde navn på ansvarlig lagleder med mobilnummer. Kun spillere på spillelisten er spilleberettiget.

Gjestespillere er ikke tillatt. 

5. Spillere må være forberedt på å legitimere seg før og etter kamper. Bruk av ikke- berettigede spillere medfører tap i den aktuelle kamp med 3-0. Dersom kampen er spilt og resultatet er mindre fordelaktig for det involverte lag enn tap 3-0, blir det minst fordelaktige resultatet stående.

6. Det er tillatt med 1 overårig (ett årstrinn opp) spiller pr lag.

For klassene G19 og J19 er det tillatt med 3 overårige spillere (ett årstrinn opp) per lag.

7. Spilletiden for alle årstrinn unntatt 19 år og stjernelag er 14 min. For 19 år er spilletiden 19 min og for stjernelag er spilletiden 10 min. 

*Se egne regler for 8 + 9 år nederst. 

8. Det er kun 1 min / 5 min mellom kamper så lagene må umiddelbart møte på banen. Manglende oppmøte medfører tap 3-0.

9. Laget som er oppført som hjemmelag i programmet tar avspark.

10. Kampene spilles på håndballbane med 7-mål. Unntak er hallene Nordre Ål (bane 9) og Lillehammer vgs sør (bane 14), som har håndballmål.

11. Straffespark tildeles for forseelser innenfor 6 meter. Straffespark tas fra 7 meter. Spillere som ikke tar straffespark skal bak midtstreken.

12. Målvakten har ikke lov å ta ballen med hendene utenfor 6 meter. Forseelse straffes med frispark.

13. Utspill fra mål (når ballen har vært over kortlinja) erstattes med utkast fra mål. Ved utkast er det ikke tillatt å kaste over midtbanen.

14. Under spill kan målvakt både kaste og sparke over midtbanen. Det er ikke tillatt å kaste ballen i mål.

15. Tilbakespillsregelen og 4 sekunders-regelen for målvakt gjelder for alle klasser.

16. Det å kaste ballen til medspiller for så å få ballen tilbake ved hodestøt, for så å ta ballen med hendene regnes som tilbakespill.

17. Det kan scores mål fra hele banen, men det er ikke tillatt å sparke ballen rett i mål fra innspark.

18. Det tas innspark – ikke innkast. Innspark og frispark skal tas i løpet av 4 sekunder. Ved frispark og innspark skal motspillerne stå minst 4 meter fra ballen.

19. Offside dømmes ikke.

20. Sklitaklinger er ikke tillatt.

21. Farefullt spill i forhold til banenes omgivelser er ikke tillatt. Med dette menes der hvor det er bygningstekniske forhold som vegger, ribbevegger, bord o.l.

22. Seier gir 3 poeng – uavgjort 1 poeng – tap 0 poeng. Ved walk-over får vinnerlaget 3 poeng og 3-0 i målforskjell. Om to eller flere lag står med like mange poeng etter innledende seriespill gjelder: 1) Målforskjell 2) Flest scorede mål 3) Innbyrdes oppgjør 4) Loddtrekning.

23. I sluttspill spilles det cup. Ved uavgjort etter ordinær tid spilles det sudden death. Følgende regler gjelder:

a. Spilleforlengelsen varer maksimalt 5 minutter.

b. I spilleforlengelsen skal ballen droppes.

c. Det laget som scorer først vinner.

d. Det er obligatorisk å ha en målvakt på hvert lag.

e. I spilleforlengelsen starter hvert lag med 4 spillere. Lagene bestemmer selv hvilke 4 spillere som skal starte i spilleforlengelsen.

f. Etter ett minutt tar begge lag ut en spiller til slik at det nå er 3 spillere på hvert lag.

g. Etter nok et minutt tar begge lag ut nok en spiller slik at de resterende 3 minuttene spilles med 2 spillere på hvert lag.

h. Blir det ingen avgjørelse innen fem minutter av sudden death, avgjøres kampen med straffespark. De 2 spillerne som står på banen skal ta straffesparkene – en og en – til avgjørelsen faller.

24. Rødt kort: ved grove forseelser kan en spiller utvises (rødt kort) for resten av kampen. Spilleren må da automatisk stå over neste kamp. Videre straff vurderes av juryen i samråd med dommeren. Straff som spilleren ikke rekker å sone i cupen, meldes til krets. Ved rødt kort må laget spille i 3 minutter med en spiller mindre på banen. Målvakten skal forlate banen ved rødt kort.

25. Gult kort: gult kort gir 1 minutts utvisning. To gule kort i samme kamp gir utvisning resten av kampen.

26. Tre gule kort gjør at spilleren automatisk må stå over neste kamp. Det er lagleders ansvar å påse at spilleren soner neste kamp. Gule kort fra innledende kamper tas med videre til sluttspillet.

27. Protester må leveres innen 15 minutter etter kampens slutt. Skjema fås i banesekretariatet og leveres i henhold til oppgitt informasjon på skjema. 500,- kroner må innbetales i protestgebyr, og vil bli tilbakebetalt hvis protesten blir tatt til følge. Juryens avgjørelse er endelig, og kan ikke ankes. Fører protesten til ny kamp, bestemmer juryen når og hvor kampen skal spilles og hvor mye av kampen som skal spilles. Kampen startes fra spilleforlengelsen dersom protestgrunnlaget oppstod i spilleforlengelsen.

28. Finaler spilles 2 x 10 minutter.

Spesielt for 12-års klassen: puljene består av 5 lag hvor alle møter alle. Det gis ikke poeng og det gjennomføres ikke sluttspill. Gule og røde kort benyttes ikke.

Spesielt for 13-17-års klassen: Lagene deles inn i innledende puljer på 4 lag. Det spilles serie. Etter endt seriespill vil nummer 1 og nummer 2 i hver pulje gå videre til A-sluttspill og nummer 3 og nummer 4 går videre til B-sluttspill.

Spesielt for 19-års klassen: Påmeldingen skjer i 2 grupper etter nivå. Cupledelsen vil ta en kontroll på at lagene er påmeldt rett gruppe i forhold til sitt nivå i hjemlig serie. Lagene deles inn i innledende puljer. Etter innledende puljespill vil nummer 1 og nummer 2 i hver pulje gå videre til sluttspill. A- og B- sluttspill vil bli vurdert i forhold til antall påmeldte lag.

Kampreglement 3v3

1.     Alle som spiller 3er spiller med vant. Banen er 10 meter bred og 15 meter lang. Det spilles med 3er mål som er 125 cm bred og 75cm høy.

2.     Hvert lag kan bestå av maksimalt 8 spillere. 3 spillere kan være på banen samtidig. Innbytte skal skje fra midtbanen, og den spiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen. Innbytte kan finne sted når som helst under kampen.

3.     Ligger ett lag under med mer enn 4 mål, kan det laget som ligger under sette på 1 ekstra spiller på banen (4 spillere på banen).
Den ekstra spilleren må tas ut igjen når/hvis måldifferansen kommer under fire mål.

4.     Kun spillere som skal spille den aktuelle kamp og 2 trenere til det aktuelle lag kan oppholde seg ved eller i umiddelbar nærhet av innbytterbenken.

5.     Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat.

6.     Spillere kan kun delta på 1 lag i løpet av turneringen.

7.     Spillelister skal leveres innen 10. januar 2023. Spillelister kan endres inntil fredagen cupen starter kl. 17:00. Spillelister skal inneholde spillerens navn, fødselsdato og draktnummer. I tillegg skal listen inneholde navn på ansvarlig lagleder med mobilnummer. Kun spillere på spillelisten er spilleberettiget

8.     Det er tillatt med 1 overårig (ett årstrinn opp) spiller pr lag.

9.     Kamptiden er 10 minutter for alle som spiller 3er kamp.

10.   Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det maks 5 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart.

11.   Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet.

12.   Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut – ikke innkast.

13.   Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over vantet som markerer baklinjen, er det utspill fra mål.

14.   Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark. Det spilles ikke med straffespark.

15.   Hands gir frispark.

16.   Alle frispark er indirekte.

17.   Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen.

18.   Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter.

19.   Det kan scores mål fra alle steder på banen. Det kan også skåres via vantet

20.   Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen.

21.   Kampoppsettet settes opp mest mulig kompakt, sånn at kampene for ditt lag avvikles i løpet av få timer.

22.   Det blir brukt resultattavle under kampene, men resultatet registreres ikke etter endt kamp.

23.   Det spilles ikke med gult kort, rødt kort og utvisninger.