Inngang i hallene

Alle som har godkjent armbånd i Bambusa Cup Lillehammer, har inngang i hallene inkludert.
For publikum og øvrige:

Varighet

Pris


Én dag

100 kr. 

Alle haller

Hele helga, fredag-søndag

150 kr. 

Alle haller