Dommerinformasjon

Dommersatser
13 – 14 – 15 år (14 min kamper): kr 80 pr. kamp
16 – 17 – 19 år (19 min kamper): kr 110 pr. kamp

Overnatting:
Skoleovernatting for dommere dekkes av Bambusacup Lillehammer (BCL).

Bespisning:
Frokost på skole. Brødmat i funksjonærkantine Håkons hall. Niste kan smøres i Håkons hall for dommere som dømmer utenfor Stampeseletta-området (alle haller med unntak av Håkons hall og Eidsiva Arena).
Pizzamiddag. BCL kjører ut pizza til funksjonærer og dommere som er utenfor Stampesletta, men kan ikke garantere at dette passer for alle dommere med tanke på reisetid og dømmetid. Dette er ment som et ekstra tilbud. Den enkelte dommer må smøre seg mat for å være sikker på å ha til sin arbeidsdag. 

Kjøregodtgjørelse:
Dekkes av BCL etter NFF's satser på kjøregodtgjørelse: 3,50 kr pr. km.