Informasjon fra arrangementskomiteen

Lillehammer Cup har for turneringen 2022 fått påmelding fra over 320 lag - det er vi veldig godt fornøyd med! Vi ønsker å takke alle som har meldt seg på! Med regjeringens nye tiltak som iverksettes 23:59 tirsdag 14.desember, ser det dessverre ut til at turneringen ikke lar seg gjennomføre. Da tiltakene har varighet frem til 12 januar 2022 vil det være svært kort tid til gjennomføring. Vi ønsker på vegne av alle som har meldt seg på, på vegne av våre samarbeidspartnere og på arrangørklubbenes vegne, å holde døra på gløtt for gjennomføring. Dette betyr at vi vil vente til litt nærmere jul før vi tar en endelig beslutning om å avlyse. Vi ber lag som ikke har meldt inn og/eller ikke har betalt deltakerkort om  ikke å gjøre dette.  Vi minner om at alle lag vil få tilbakebetalt 100% av det som er betalt inn dersom vi avlyser. Vi ber om forståelse for at vi ikke avlyser umiddelbart, men holder døren på gløtt for at det er en liten mulighet for gjennomføring - muligens i en redusert versjon.