Klasser:

Klasse

Fødselsår


G/J8

2015


G/J9

2014


G/J10

2013


G/J11

2012


G/J12

2011


G/J13

2010


G/J14

2009


G/J15

2008


G16

2007


J17

2006-2007


G19

2004-2006


J19

2004-2005


Stjerneligaen

Alle aldreKampdager: 

G/J 8/9 spiller lørdag (inkl. søndag ved stor påmelding) 
G/J 10/11 spiller lørdag og søndag 
G/J 12-J19 spiller fredag, lørdag og søndag 
Stjerneligaen spiller lørdag

Premiering:

Alle spillere i klasse G/J 8 -12 får medalje.
Alle spillere i stjerneligaen får medalje. 

Pokaler til finalister i A- og B-sluttspill i klassene G/J13-G16/J17 
Vinner i G/J19 vinner kr 5.000,-.

Frister

Påmeldingsfrist for lag er 11.desember.
Bestilling av deltakerkort må skje innen 15.desember.
Navn på alle spillere må registreres innen 10.januar. (Dette for at vi skal ha tid til å hente inn lag på venteliste hvis noen må trekke seg pga for få spillere)